ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΩΝ

Σχεδίαση της εταιρικής σας ταυτότητας (Logo & more), Κατασκευή Ιστοσελίδας, Κατάρτιση ενός αρχικού Digital Marketing πλάνου

STARTER

300 € BEST PRICE
 • Δυναμική Κατασκευή Ιστοσελίδας έως 6 σελίδων η οποία περιλαμβάνει:
 • Χαρακτηριστικά Server:
  Ελληνική IP για καλύτερο SEO
  2000 MB Χώρος στο δίσκο
  Unmetered Μηνιαίο Traffic
  20 λογαριασμούς email ( info@to-domain.gr )
  Powerful Dual ή Quad Core Processor Servers
  RAID 1(SAS 15000rpm)
  Linux Operating System
  99,9% Database και
  Webserver Uptime Guarantee

 • Χαρακτηριστικά ιστιοσελίδας

  1 σελίδα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα περιλαμβάνει κάποιο κείμενο για την εταιρεία σας
  1 σελίδα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» με τα στοιχεία της εταιρείας σας και χάρτη της google με οδηγίες πως μπορούν να σας επισκευθούν
  Έως 2 σελίδες με τα προϊόντα της επιχείρησης με την περιγραφή τους και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
  Image Gallery
  Δυνατότητα αναζήτησης
  Log in επισκεπτών
  Και πολλά άλλα που εσείς μπορείτε να σκεφτείτε και εμείς να υλοποιήσουμε!

STANDARD

400 €
 • Δυναμική Κατασκευή Ιστοσελίδας έως 6 σελίδων η οποία περιλαμβάνει:
 • Χαρακτηριστικά Server :
  Ελληνική IP για καλύτερο SEO
  3000 MB Χώρος στο δίσκο
  Unmetered Μηνιαίο Traffic
  20 λογαριασμούς email ( info@to-domain.gr )
  Powerful Dual ή Quad Core Processor Servers
  RAID 1(SAS 15000rpm)
  Linux Operating System
  99,9% Database και Webserver Uptime Guarantee

 • Χαρακτηριστικά ιστιοσελίδας

  1 σελίδα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα περιλαμβάνει κάποιο κείμενο για την εταιρεία σας
  1 σελίδα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» με τα στοιχεία της εταιρείας σας και χάρτη της google με οδηγίες πως μπορούν να σας επισκευθούν
  Έως 4 σελίδες με τα προϊόντα της επιχείρησης με την περιγραφή τους και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
  Image Gallery
  Δυνατότητα αναζήτησης
  Log in επισκεπτών

ADVANCED

500 €
 • Δυναμική Κατασκευή Ιστοσελίδας έως 10 σελίδων η οποία περιλαμβάνει:
 • Χαρακτηριστικά Server :
  Ελληνική IP για καλύτερο SEO
  4000 MB Χώρος στο δίσκο
  Unmetered Μηνιαίο Traffic
  20 λογαριασμούς email (info@to-domain.gr)
  Powerful Dual ή Quad Core Processor Servers RAID
  1(SAS 15000rpm)
  Linux Operating System
  99,9% Database και Webserver Uptime Guarantee

 • Χαρακτηριστικά ιστιοσελίδας

  1 σελίδα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα περιλαμβάνει κάποιο κείμενο για την εταιρεία σας
  1 σελίδα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» με τα στοιχεία της εταιρείας σας και χάρτη της google με οδηγίες πως μπορούν να σας επισκευθούν
  Έως 8 σελίδες με τα προϊόντα της επιχείρησης με την περιγραφή τους και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
  Search Engine Optimization
  Google Analytics
  Image Gallery
  Δυνατότητα αναζήτησης
  Log in επισκεπτών
  Και πολλά άλλα που εσείς μπορείτε να σκεφτείτε και εμείς να υλοποιήσουμε!

PROFESIONAL

750 € VALUE FOR MONEY
 • Δυναμική Κατασκευή Ιστοσελίδας έως 20 σελίδων η οποία περιλαμβάνει:
 • Χαρακτηριστικά Server :
  Ελληνική IP για καλύτερο SEO
  Unmetered Χώρος στο δίσκο
  Unmetered Μηνιαίο Traffic
  20 λογαριασμούς email ( info@to-domain.gr )
  Powerful Dual ή Quad Core Processor Servers
  RAID 1(SAS 15000rpm)
  Linux Operating System
  99,9% Database και Webserver Uptime Guarantee

 • Χαρακτηριστικά ιστιοσελίδας

  1 σελίδα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα περιλαμβάνει κάποιο κείμενο για την εταιρεία σας
  1 σελίδα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» με τα στοιχεία της εταιρείας σας και χάρτη της google με οδηγίες πως μπορούν να σας επισκευθούν
  Έως 18 σελίδες με τα προϊόντα της επιχείρησης με την περιγραφή τους και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
  Search Engine Optimization (SEO)
  Google AnalyticsImage Gallery
  Δυνατότητα αναζήτησης
  Log in επισκεπτών
  Και πολλά άλλα που εσείς μπορείτε να σκεφτείτε και εμείς να υλοποιήσουμε!
Buy now